АБІТУРІЕНТУ

Факультет здійснює підготовку фахівців за двома рівнями вищої освіти бакалавр і магістр та п’ятьма спеціальностями «Теплоенергетика», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Екологія», «Технології захисту навколишнього середовища», «Нафтогазова інженерія та технології».

На факультеті функціонують чотири випускаючі кафедри, які навчають студентів основним спеціальним дисциплінам, здійснюють наукове керівництво курсовими роботами і проектами, дипломним проектуванням. Кафедри ведуть плідну науково-дослідну роботу на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають підручники і навчальні посібники за фахом.

Науково-викладацький склад випускаючих кафедр має високу кваліфікацію: серед викладачів — 9 докторів наук, 9 професорів, 32 доцента, кандидата наук, 4 академіка Міжнародної академії холоду, 1 академік Української технологічної академії, 5 заслужених діячів науки і техніки та почесних працівників освіти України.

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють загальноосвітні та спеціальні кафедри. До послуг студентів — сучасні комп’ютерні класи, лабораторії, обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами та установками. Діють бібліотека та Internet — класи. Створені всі умови для участі студентів у науково-дослідній роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін і наукових конференціях.

Всі види практики студентів: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна, науково-дослідна проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, в науково-дослідних організаціях Одеси, Одеської області та інших міст України.

 


Відповіді на загадки в промоматеріалах