Оголошується конкурс на переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

788

Нагадуємо, що згідно з Порядком про переведення студентів ОНАХТ на вакантні місця державного замовлення, введеним в дію наказом ОНАХТ від 06.10.2015 р. № 217-01, студенти, які навчаються в ОНАХТ на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб можуть бути переведені на навчання за рахунок коштів Державного бюджету України на конкурсній основі, за умови згоди замовника, у таких випадках:

1) за високим рейтингом у навчанні;

2) за успіхи у науковій та/або у спортивній, громадській діяльності;

3) у зв’язку з тяжким матеріальним становищем: сім’ї особи, що навчається в ОНАХТ (виховує одна мати або батько тощо).

Особи пільгових категорій (сироти, інваліди, діти з багатодітних сімей, діти шахтарів тощо) у випадку навчання на контрактній формі навчання переводяться на навчання за рахунок коштів Державного бюджету України першочергово, без конкурсу, за умови наявного вакантного місця та відповідних документів, які підтверджують соціальний статус особи. Якщо бюджетних місць для навчання на даному напряму підготовки немає, декан готує лист-клопотання, за підписом ректора ОНАХТ до Міністерства освіти і науки України щодо виділення бюджетного місця для студента пільговика чи перерозподілу бюджетних місць.

До участі у конкурсі на переведення на вакантні місця державного замовлення допускаються студенти ОНАХТ 2-4 курсів денної форми навчання, які навчаються за освітнім ступенем «бакалавр». Переведення студентів, які навчаються на першому курсі не допускається.

Протягом трьох робочих днів з моменту оголошення конкурсу студенти, які бажають взяти участь в конкурсі, повинні надати в деканат:
1) заяву про участь в конкурсі;
2) характеристику за підписом декана;
3) пільгові документи.