Конференція

300

XVI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
ТА СТУДЕНТІВ

«ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ»

14 квітня 2016 року

pdf Програма конференції

pdf Збірник тез доповідей. Секція 1: «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

pdf Збірник тез доповідей. Секція 2: «Теплофізика, теплоенергетика, наноматеріали та нанотехнології» (Частина 1)

pdf Збірник тез доповідей. Секція 2: «Теплофізика, теплоенергетика, наноматеріали та нанотехнології» (Частина 2)