Конкурс на переведення на навчання за державним замовленням

299