Вступ 2019

Важливі дати

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині
22 липня 2019 року
о 18.00 годині
08 серпня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням не пізніше
26 липня 2019 року
не пізніше
12 серпня 2019 року
Термін виконання вступником вимог до зарахування (подання оригіналів документів):

– на місця за державним замовленням

 

– на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

 

  

до 18.00 години
31 липня 2019 року

 

не пізніше
06 серпня 2019 року

 

 

 

 

 

14 серпня 2019року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 01 серпня 2019 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 08 серпня 2019 р.    

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 16 серпня 2019 р.
Переведення на вакантні місця державного замовлення не пізніше 09 серпня 2019 р.  

 

Факультет здійснює підготовку фахівців за двома рівнями вищої освіти бакалавр і магістр та п’ятьма спеціальностями

144 “Теплоенергетика”,

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”,

101 “Екологія”,

183 “Технології захисту навколишнього середовища”,

185 “Нафтогазова інженерія та технології”.

Спеціальність Вступні результати ЗНО на бюджетну форму навчання Вступні результати ЗНО на контрактну форму навчання Ви можете працювати
Екологія

 

Українська мова та література

Біологія

Географія / Хімія

 

Українська мова та література

Історія України

Географія / Біологія

 

– екологами на підприємствах різних галузей промисловості;

– екологами в консалтингових фірмах екологічного профілю;

– експертами в консалтингових фірмах екологічного профілю

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Українська мова та література

Математика

Фізика / Іноземна мова

 

Українська мова та література

Історія України

Математика / Географія

 

– інженером з розробки технологій використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії для виробництва тепла, електроенергії, холоду;

– інженером з розробки систем кондиціювання повітря

 

Теплоенергетика

 

Українська мова та література

Математика

Фізика / Іноземна мова

 

Українська мова та література

Історія України

Географія / Фізика

 

– інженером з розробки новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенційної теплоти;

– інженером з проектування теплоенергетичних, холодильних та інших процесів і апаратів

 

Технології захисту навколишнього середовища

 

Українська мова та література

Математика

Біологія / Фізика

 

Українська мова та література

Біологія

Географія / Історія України

 

– технологами на підприємствах харчової промисловості;

– керівниками з систем менеджменту якості;

– керівниками з систем менеджменту навколишнього середовища

 

Нафтогазова інженерія та технології

 

Українська мова та література

Математика

Географія / Хімія

 

Українська мова та література

Історія України

Географія / Математика

 

– інженером з монтажу, налагодження, модернізації, експлуатації  нафтогазових проводів;

– інженером з проектування магістральних нафто- і газопроводів, складів нафти і нафтопродуктів, систем підземного зберігання газу, газонаповнювальних компресорних станцій

 

Мінімальний прохідний бал результату ЗНО – 100 балів.

Декан факультету НГтаЕ Шпирко Тетяна Василівна (048) 723-86-28.

На факультеті функціонують чотири випускаючі кафедри, які навчають студентів основним спеціальним дисциплінам, здійснюють наукове керівництво курсовими роботами і проектами, дипломним проектуванням. Кафедри ведуть плідну науково-дослідну роботу на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають підручники і навчальні посібники за фахом.

Науково-викладацький склад випускаючих кафедр має високу кваліфікацію: серед викладачів – 9 докторів наук, 9 професорів, 32 доцента, кандидата наук, 4 академіка Міжнародної академії холоду, 1 академік Української технологічної академії, 5 заслужених діячів науки і техніки та почесних працівників освіти України.

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють загальноосвітні та спеціальні кафедри. До послуг студентів – сучасні комп’ютерні класи, лабораторії, обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами та установками. Діють бібліотека та Internet – класи. Створені всі умови для участі студентів у науково-дослідній роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін і наукових конференціях.

Всі види практики студентів: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна, науково-дослідна проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, в науково-дослідних організаціях Одеси, Одеської області та інших міст України.