Вступ інфо

Факультет здійснює підготовку фахівців за двома степенями вищої освіти та п’ятьма спеціальностями:

СВО “Бакалавр” 

Спеціальність 101 Екологія, ОП Екологія

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, ОП Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Спеціальність 144 Теплоенергетика, ОП Енергоефективні технології та енергоаудит

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища, ОП Технології захисту навколишнього середовища

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології, ОП Нафтогазова інженерія та технології

СВО “Магістр”

Спеціальність 101 Екологія, ОП Екологічний контроль та аудит

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, ОП Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Спеціальність 144 Теплоенергетика, ОП Теплоенергетика та енергоефективні технології

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища, ОП Технології захисту навколишнього середовища

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології, ОП Газонафтопроводи та газонафтосховища

На факультеті функціонують три випускаючі кафедри, які навчають студентів основним спеціальним дисциплінам, здійснюють наукове керівництво курсовими роботами і проектами, дипломним проектуванням. Кафедри ведуть плідну науково-дослідну роботу на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають підручники і навчальні посібники за фахом.

Науково-викладацький склад випускаючих кафедр має високу кваліфікацію: серед викладачів – 9 докторів наук, 9 професорів, 32 доцента, кандидата наук, 4 академіка Міжнародної академії холоду, 1 академік Української технологічної академії, 5 заслужених діячів науки і техніки та почесних працівників освіти України.

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють загальноосвітні та спеціальні кафедри. До послуг студентів – сучасні комп’ютерні класи, лабораторії, обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами та установками. Діють бібліотека та Internet – класи. Створені всі умови для участі студентів у науково-дослідній роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін і наукових конференціях.

Всі види практики студентів: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна, науково-дослідна проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, в науково-дослідних організаціях Одеси, Одеської області та інших міст України.

___________________________________________

ОП - освітня програма