Списки здобувачів факультету

Списки зарахованих в 2021 р. 

Денна форма навчання