ВЧЕНА РАДА

Склад Вченої ради факультету Прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій

Голова  Шпирко Т.В., декан факультету Прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій, доцент кафедри Біохімії, мікробіології та фізіології харчування, к.т.н.
Заступник голови  Крусір Г.В., завідувач, професор кафедри Екології та природоохоронних технологій, д.т.н.
Вчений секретар  Шевченко Р.І., доцент кафедри Екології та природоохоронних технологій, к.т.н.

 

Члени Ради:

Сагала Т.А. заступник декана факультету Прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій, старший викладач кафедри Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв, к.т.н.
Семенюк Ю.В.  завідувач, доцент кафедри Теплофізики та прикладної екології, д.т.н.
Тітлов О.С. завідувач, професор кафедри Теплоенергетики і трубопровідного транспорту енергоносіїв, д.т.н.
Мазур В.О.  завідувач, професор кафедри Термодинаміки та відновлюваної енергетики, д.т.н.
Гаркович О.Л.  доцент кафедри Екології та природоохоронних технологій, к.біол.н.
Цикало А.Л.  професор кафедри Теплофізики та прикладної екології, д.т.н.
Зацерклянний М.М.  доцент кафедри Теплофізики та прикладної екології, к.т.н.
Кологривов М.М.  доцент кафедри  Теплоенергетики і трубопровідного транспорту енергоносіїв, к.т.н.
Бошкова І.Л.  доцент кафедри  Теплоенергетики і трубопровідного транспорту енергоносіїв, д.т.н.
Гнатовська В.А. Інженер І категорії кафедри Теплоенергетики і трубопровідного транспорту енергоносіїв
Кифоренко В.Є. студентка групи ЕК-436 напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування»
Панченко А.А. студентка групи ЕК-425 напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування»