Екологічна освіта є динамічним і загальним процесом для людського усвідомлення того, що дозволяє виявити екологічні проблеми як глобального, так і місцевого рівнів.

Вона спрямована на виявлення взаємодій між людиною і навколишнім середовищем, а також стосується гармонізації діяльності людини з природою на основі сталого розвитку для забезпечення якості життя майбутніх поколінь.

У країнах, що розвиваються, більшість екологічних проблем викликані недостатньою освіченістю населення. Тому необхідно не тільки сприяти освіченості та інформуванню населення, але й розвитку відповідної його поведінки.

Питання екологічної освіти в сучасному світі стоїть настільки гостро, що Всесвітній день екологічної освіти відзначають кілька разів на рік. Всесвітній конгрес з екологічної освіти ініціював святкування 14 жовтня, але багато інших екологічних організацій відзначають цей день 26 січня.

Результати всіх зусиль з оздоровлення навколишнього середовища будуть недовговічними, якщо не займатися формуванням екологічної культури, яка забезпечує гармонійне співіснування людського суспільства і навколишнього середовища. Екологічна освіта (екологічна просвіта) направлена на формування у людей екологічної культури та поширення знань з охорони навколишнього середовища і грамотного природокористування.

Головним поштовхом до розвитку екологічної освіти вважається Стокгольмська декларація, прийнята під час Конференції ООН з проблем навколишнього середовища 1972 року. На конференції вперше обговорювалася концепція сталого розвитку, а в декларації були перераховані 26 принципів збереження навколишнього середовища, якими керуються по сьогоднішній день.

Основні завдання Всесвітнього дня екологічної освіти – підкреслити важливість екологічної освіти як наукової дисципліни, яка приділяє особливу увагу соціальному аспекту екологічних проблем і фокусується на формуванні обізнаності, знань, навичок і мотивації необхідних для вирішення і запобігання екологічних проблем.