Навчання з верифікації та акредитації

577

Україна підписала та ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС (Угода про асоціацію) 16 вересня 2014 р., яка повністю вступила в силу 1 вересня 2017 р. Серед інших економічних та регуляторних питань Угода зобов’язує Україну запровадити систему торгівлі квотами на викиди (СТВ) парникових газів (ПГ) на основі Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради про встановлення системи торгівлі квотами на викиди ПГ. Світовий банк започаткував проект «Партнерство заради ринкової готовності в Україні (PMR)» щодо надання підтримки Уряду України у розробці та впровадженні системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (МЗВ) та деяких елементів СТВ.

Одним із завдань проекту є навчання з верифікації та акредитації.

За результатами кваліфікаційної оцінки кандидатуру Хлієвої Ольги Яківни відібрано для проходження навчання.

Навчання буле проведено 24-26 липня та 11-12 вересня 2018 року консорціумом організацій verico SCE (Німеччина), TÜV NORD CERT GmbH (Німеччина), FutureCamp Climate GmbH (Німеччина) та ТОВ «Технічні та управлінські послуги» (Україна).