Вступ 2020

Сертифікати ЗНО

*Примітка. Мінімальний конкурсний бал при вступі на контракт та небюджетні конкурсні пропозиції – 100 б.

 


 

Факультет здійснює підготовку фахівців за двома рівнями вищої освіти бакалавр і магістр та п’ятьма спеціальностями

101 “Екологія”,

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”,

144 “Теплоенергетика”,

183 “Технології захисту навколишнього середовища”,

185 “Нафтогазова інженерія та технології”.


Мінімальний прохідний бал результату ЗНО – 100 балів.

Декан факультету НГтаЕ Шпирко Тетяна Василівна (048) 723-86-28.

Правила прийому

На факультеті функціонують чотири випускаючі кафедри, які навчають студентів основним спеціальним дисциплінам, здійснюють наукове керівництво курсовими роботами і проектами, дипломним проектуванням. Кафедри ведуть плідну науково-дослідну роботу на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають підручники і навчальні посібники за фахом.

Науково-викладацький склад випускаючих кафедр має високу кваліфікацію: серед викладачів – 9 докторів наук, 9 професорів, 32 доцента, кандидата наук, 4 академіка Міжнародної академії холоду, 1 академік Української технологічної академії, 5 заслужених діячів науки і техніки та почесних працівників освіти України.

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють загальноосвітні та спеціальні кафедри. До послуг студентів – сучасні комп’ютерні класи, лабораторії, обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами та установками. Діють бібліотека та Internet – класи. Створені всі умови для участі студентів у науково-дослідній роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін і наукових конференціях.

Всі види практики студентів: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна, науково-дослідна проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, в науково-дослідних організаціях Одеси, Одеської області та інших міст України.